Arkitekter søkes

ARC Arkitekter AS er et veletablert arkitektkontor med flotte
kontorlokaler på Vestre Kanalkai i Trondheim. Kontoret har
oppdrag innen planarbeid, regulering, næring-, forretning-,
bolig-, og interiørprosjektering . Vi er et internasjonalt miljø, med
norsk som arbeidsspråk og AutoCad, SketchUp og Revit som
hovedverktøy.

Vi søker:
ARKITEKTER med:
• Master i arkitektur
• Min. 2 års relevant praksis fra gjennomføring av
byggeprosjekter
• God datakompetanse; fortrinnsvis Revit
• Gode skriftlige og visuelle fremstillingsevner
• Gode norskkunnskaper

Søknad med CV og portfolio sendes til:
arc@arcarkitekter.no

Spørsmål kan rettes til:
Kjersti Hilde
m: 98 26 51 80