Lade Arena (2011)

Lade Arena ligger i Haakon VII’s gate 8 -10, nær Trondheims hovedinnfartsåre E6. Senteret inneholder store arealkrevende forretninger: Living, Møbelringen, Elkjøp, XXL, Biltema og Kid.
I tillegg inneholder senteret Rema 1000 butikk, apotek og kafe.

Hovedanlegget er delt opp i tre bygningsvolumer; et langstrakt mot lokalgate nord, et kvadratisk mot Haakon VII’s gate og et mellombygg i glass.

Bygningsvolumet mot nord har fasade av ubehandlede prefabrikkerte betongelementer med vertikalt relieff i 1. etasje.

Fasaden i 2. etasje består av svartlakkerte vertikale sinusplater, brutt av vindusfelt og utkragende glasslameller i ulike farger.

Varemottak mot nord er satt inn som skråstilte tilleggsvolumer.  Bygningsvolumet mot Haakon VII’s gate og varemottakene er kledd med mørk tegl.   Mellombygget i glass fungerer som vrimle- og kommunikasjonsareal i senteret.

Mellom Haakon VII’s gate og lokalgate vest ligger et frittliggende serveringsbygg for Burger King med lyse pussede fasader.

Info

  • Sted:
  • Haakon VII's gt. 8-10
  • Byggherre: NHP Eiendom
  • Entreprenør: HENT
  • Areal:
  • 29 000 m² forretning
  • 11 000 m² parkering
  • 750 m² servering
  • 20 m² ladestasjon