City Lade – Utvidelse (2009)

ARC arkitekter tegnet City Lade i 2003.

City Lade har de siste årene gjennomgått en stor utvidelse og fornyelse. City Lade fremstår etter utbyggingen som et komplett og funksjonelt kjøpesenter.

Hovedutfordringen har vært å tilpasse seg eksisterende bygningsmasse og skape gode overganger mellom nytt og gammelt. Senteret har vært i drift gjennom hele byggeperioden.

Utbyggingen var oppdelt i 3 trinn:

Trinn 1:
Tilbygg på hjørnet mot Haakon VII’s gate og Håkon Magnussons gate. Utvidelsen var på 20.000 m² med kjøpesenter over to etasjer og underliggende parkering. Tilbygget ble koblet sammen med det eksisterende senteret og åpnet høsten 2013.

Trinn 2:
Sammenkobling av nytt og eksisterende p-anlegg. Parkeringsanlegget åpnet våren 2014.

Trinn 3:
Ombygging av eksisterende senter og et nytt tilbygg på ca. 6.000 m². Siste fase ble ferdigstilt oktober 2014.

Info:

  • City Lade - Utvidelse (Ferdig 2014)
  • Utvidelse kjøpesenter
  • byggherre: Trondos
  • entreprenør: Veidekke
  • areal: ca. 44.000 m² handel (nybygg og ombygging)
  • 70 nye butikker
  • 1000 p-plasser