Midtbykvartalet (2011)

Detaljplan for Olav Tryggvasons gate 17-23 og Thomas Angells gate 10b-16

Planen legger til rette for modernisering av forretningslokalene, samt å fortette Midtbykvartalet med kontorlokaler og flere boliger. Hensikten er å tilpasse forretningslokalene for attraktive leietakere, som bidrar til å opprettholde handel i Midtbyen. Det legges også opp til etablering av to nye passasjer gjennom bakgårdene i kvartalet.

For å oppnå ønsket fortetting i kvartalet kreves det at deler av bakgårdsbebyggelsen, samt gjerder og skur, må rives. Det legges opp til ca. 3.800 m² BRA ny bebyggelse, hvorav 1.750 m² forretning (46 %), 950 m² kontor (25 %) og 1.100 m² bolig (29 %), samt en opprustning av resterende arealer. Eksisterende arealer som beholdes er forretningsarealer på 673 m² samt 2.237 m² bolig

Info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Detaljplan
  • Oppdragsgiver: E. C. Dahls Eiendom
  • Areal:
  • planområde: 3.800 m²
  • areal forretning: 1.750 m²
  • areal kontor: 950 m²
  • Planstatus: Planforslag vedtatt