Granåslia 32 (2011)

Planområdet ligger på Charlottenlund i Trondheim.

Etter gjeldende reguleringsplan fra 1965 er området i dag regulert butikk.
Formålet med planarbeidet var å legge til rette for boliger.

Planen er vedtatt og ARC prosjekterte boligene fram til rammesøknad.

Info

  • Granåslia 32 (2011)
  • /plandata:
  • plantype: detaljplan
  • Oppdragsgiver:
  • Romario Invest AS
  • Tomteareal:
  • 3500 m²