Ansatte

Presentasjon av oss i ARC

kjersti hilde

sivilarkitekt mnal, daglig leder

thor walter andersen

sivilarkitekt mnal, styreformann

kristin bjarnøe

sivilarkitekt mnal, partner

christian hofmeier

dipl. ing. arch., MBP, partner

håkon hasslan skarshaug

arkitekt mnal, partner

bendik barstad

master i arkitektur

sigrun borgen

praktikant

elisabeth oldervik dybdahl

praktikant

hagen friese

dipl. ing. arch.

miloš jovović

m. arch/dipl. ing. arch.

mirjam kverndal

sivilarkitekt

terese mannsverk

sivilarkitekt mnal

rené meinecke

IT-ansvarlig/teknisk tegner/arkitektassistent

marthe berg olsen

interiørarkitekt

solveig solem

administrasjon / sentralbord

christo sretenov

ing. arch.

martin vingsand

arkitekt mnal